Ажлын байр

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

  1. Анкет
  2. Сүүлийн 6 сард авахуулсан цээж зураг 3 хувь
  3. Эрүүл мэндийн бүрдмэл үзлэгийн хуудас
  4. Диплом, мэргэжлийн үнэмлэх / хуулбар /
  5. Иргэний үнэмлэх / хуулбар /
  6. Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
  7. Өмнө нь ажиллаж байсан газрын ажил байдлын тодорхойлолт 
  8. Гэрлэлтийн баталгаа

Ажлын байрны анкет - татах 

ADDRESS:
MT building, UN street, POBox-46A/505 6th khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar-14201, Mongolia

TEL:
+976-78001010

Fax: 976-11-350005

Web: www.magnaitrade.mn